VBR info

VBR info

VBR de voorbije 30 jaar

NieuwsberichtenGeplaatst door vbr-vaart.be 2009-08-14 23:11:22

Ondernemingsnummer 410.871.511

AAN ALLE PARTICULIERE BINNENVAART ONDERNEMERS

“ONVOLLEDIGE” LIJST VAN VBR- VERWEZENLIJKINGEN IN DE LAATSTE 30 JAAR.

1. Al meer dan 30 jaar maandelijkse ledenvergadering, op de 3e vrijdag van de maand.

2. Reeds meer dan 30 jaar een maandelijks info-blad, om vooral onze varende leden te informeren.

3. Rijn-Main-Donauvaart:VBR heeft een specialist in huis, die van bij de opening, de nautische en de ontwikkelingen in het RMD-gebied opvolgt, en indien noodzakelijk zich ter plaatse begeeft..

4.Haven van Antwerpen - Lid van de afdeling Binnenvaart bij de Kamer van Koophandel

- VHF- op bruggen en sluizen (1980/85) en sindsdien vastgelegde gecoördineerde aanmeldingspunten aan

alle sluizen en bruggen.

- Van Cauwelaertsluis nu binnenvaartsluis.

- Doorvaarttarief via Kruisschans sluizencomplex.

- Alle zeesluizen moeten binnenschepen altijd mee schutten.

- Afschaffing sponsoring “Flandria” via havengeld (drinkwater) van de binnenvaart. (-500 %!)

- Ligplaatsen aan de Noordkasteelbrug.

- Drinkwaterlokaties 24/24 h open open in Antwerpen en Gent.

- ISPS - dit onderwerp zal in de komende maanden voortdurend onze aandacht vragen

- Verhoging havengeld in geval van langdurig vletwerk of boetes nu via juridische weg afgeschaft.

- Bilgesophaling aan aanvaardbare voorwaarden (afgifte van 3000 liter gratis in Antwerpen en Gent)

- Plaatsen van meerpalen in Kanaaldok B1.

5. VBR-tussenkomsten t.g.v. betere werking van kanalen en rivieren.

- Betonning Schaar van de Noord terug geplaatst (in samenwerking met KSV)

- Afmeergelegenheid op de Bovenschelde (Asper, Kerkhoven, Spiere enz)

- Regelmatige tussenkomsten om tijdverlet bij calamiteiten aan kunstwerken te voorkomen (Ronquières e.a)

6. Albertkanaal - Harmonisering schuttijden op zondagavond (alle sluizen zelfde uur) - Niet meer aan de wal

op elke sluis - Afschaffing nachtbons - Niet meer aan de wal voor afvarende lege schepen in Genk

7. BTW-vrijstelling art.42, ook aan boord voor vastopgestelde GSM apparatuur.

8. Tewerkstelling - Erkenning van de binnenvaart als knelpunten beroep

- Afdwingen via acties in 2000 van een flexibeler vergunningenbeleid en van een

- Verkorte matrozenopleiding, uniek in de Rijnoeverstaten. (examen i.p.v. 3 jaar vaartijd).

9. Opvolging Ovocomwetgeving met als voornaamste prioriteit harmonisatie in al de EU-binnenvaartlanden.

10.Tankvaart - Aanpassing UCV voorwaarden via een actie in 2002, gevolgd door een Brandstoftoeslag

- Ligplaatsen Meerpalen Groene Dijk en aan Lilloobrug.

- Ligplaatsen tankschepen met één blauwe kegel aan Noordkasteelbrug.

- Ligplaatsen tankschepen, zonder blauwe kegel nu ook de zelfde rechten als droge ladingschepen.

- Opvolging nieuwe reglementeringen ADNR, Ebis, enz. $

-Dec.2008 - Andermaal aanpassing UCV voorwaarden in Dec 2008 met verhoging van het liggeld tarief met ca: 20% voor dubbelwandige tankschepen.

11. Rijnvaart

- Geadviseerd m.b.t. de in 1986 aangepaste bemanningsregeling (bvb.<86m. 1 kapitein + 1 volmatroos,

voorheen 1 + 2) - dit is uiteraard een realisatie van alle binnenvaartorganisaties samen.

- Behoud van de akte van Mannheim

- Via ESO de EU-commissie adviseren met als items o.a. EU-1101 / 1102 / 89 en 718 / 99, reservefondsen.

- Realistische uitfasering enkelwandige tankschepen.

- ADNR-patent: 5 jaarlijks examen via Belgisch veto tegengehouden bij de CCR in Strassbourg, zowel voor

de droge lading als voor de tankvaart.

Last but not least nog enkele zaken waar VBR actueel aan werkt.

Nieuw in vet nr:10 en z.o.

Laatste verwezenlijken VBR

-Vertegenwoordiging in het Paritaire Comité via Aequitas en UCV

-Aanpassing Havengelden voor langdurig verblijf in d Haven v Antw voor nieuwbouw (nr:138)

-Aanpassing vervoersvoorwaarden (UCV) Tankvaart. 20% verhoging liggeldvergoedingen

Voor Dubbelwandige tankschepen. Unieke prestatie, zodat de klanten nu kunnen kiezen tussen

Imago +20% voor Dubbelwandige - en het gewone tarief voor Enkelwandige Tankschepen.

-NIEUW aanpassing Havengeld procédure in Antwerpen betreft combinatie Haven/Albertkanaal /Haven voor wachtende lege tankschepen.

Opvolging en streven

-Verlaging v d Bruto Loonkost in België

- ISPS – In samenwerking met KSV in-en uitgangfaciliteiten voor scheepsbemanningen op de terminals.

- Verhoging loopbruggen aan de ligplaats voor tankschepen bij de “Groenen Dijk”.

-Loopbruggen aan meerpalen in het B1-Kanaldok

- Nationaal en via ESO ook bij de EU streven naar harmonisatie van Vaarbewijzen en Rijnpatenten, alsook steunmaatregelen voor de modernisering van zowel droge lading- als tankschepen.

-kort op de bal spelen bij onverwachte nautische problemen aan infrastruktuur e.a.(bv Evergem july 2009 enz)

-Aanpassing Van Cauwelaertsluis

-Crisismaatregelen droge lading samen met ESO-Organisaties

Deze “onvolledige” lijst geeft de meest belangrijke verwezenlijkingen van onze beroepsorganisatie VBR weer en is bedoeld om de jongere ondernemers in de scheepvaartwereld te motiveren en aan te moedigen om aktief deel te nemen aan besluitvormingen en mede daardoor hun eigen toekomst te bepalen en te verzorgen. Wilt U, als binnenvaartondernemer, ook deel uitmaken van deze ambitieuze particuliere Rijn-en Binnenvaartorgansiatie neem dan met ons contact op secr. 0032 475 758055 of amba@skynet.be. Indien U reeds lid bent, gelieve dit formulier door te geven aan Uw buurman, of goede vriend onze dank bij voorbaat.(z.o.z.)

VBR – secretariaat op tel. +32. (0) 475.75 80 55

of +32. (0) 475.45 18 15 – afdeling tankvaart.

of +32. (0) 475.96 45 19 – afdeling duwvaart & tractie.

of +32. (0) 496.26 12 66 – afdeling passagiersvaart

of +32. (0) 3. 647 02 85 – nautisch technisch raadgever.

of per E-mail: amba@skynet.be

  • Reacties(0)//info.vbr-vaart.be/#post6